Przewozy ADR i A

adrZe względu na bardzo wyśrubowane normy i wymagania co do transportu ADR-ów nie należy on do łatwych przedsięwzięć. Specyfika i ryzyko związane z przewozem materiałów niebezpiecznych sprawiają, że tego trudnego zadania mogą podjąć się jedynie dobrze przygotowane firmy.

Zasady drogowego transportu towarów niebezpiecznych określa międzynarodowa konwencja ADR z 1957 roku. Umowa właściwa formułuje stosunki prawne między państwami członkowskimi, natomiast załączniki A i B zawierają przepisy, które regulują warunki przewozu materiałów niebezpiecznych w samochodowym transporcie międzynarodowym. Regularnie co dwa lata umowa ADR jest nowelizowana.

Firma HOTO jest w trakcie wdrożenia procedury transportu ADR i transportu odpadów A.